6
2
3
15
14
13
12
11
10
9
7

Проектът „Танцът – вдъхновение и здраве” 2015

е създаден от Сдружение център по интереси „КОСМОС”, с цел да насърчи младите хора с любов към танца. Участниците в него се обучават в различни съвременни танцови стилове. След приключване на обучението, от всички участници ще бъдат отличени максимум 20 танцьора , в четири възрастови групи: 8 - 14г., 15 - 18г., 19 - 24г. и 25 - 29г. Те ще представят София и страната на международно състезание по модерен танц в Корфу, Гърция от 23.06-30.06.2015г.

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта 2018 г.».

Той е разработен за ангажиране на свободното време на децата и младежите чрез активното им участие в забавни извънучилищни дейности, изискващи физическа и творческа активност и се стреми да мотивира участниците, като им даде възможност да съпоставят уменията си с техни връстници от чужбина. Приоритет за нас е надарените младежи да бъдат част от европейските инициативи и форуми в областта на културата и спорта.

 

1
5
4
8